EET

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

IK_skok_jinam Postup pro nastavení EET

IK_skok_jinam Nastavení dokladů na EET

IK_skok_jinam Propojení s Profi Účtenkou

IK_skok_jinam Obnovení certifikátu EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o transakcích odesílány na finanční správu podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

iDoklad registruje na EET:

IK_odrazka hotovostní úhrady (tj. způsob úhrady hotově) faktur, zálohových faktur a dobropisů, které mají v detailu zatržené pole EET,

IK_odrazka prodejky (s úhradou hotově nebo stravenkou), které mají v detailu zatržené pole EET,

IK_odrazka příjmové pokladní doklady neúhradové (nespárované s fakturami), které mají v detailu zatržené pole EET.

 

Aby se tržby v iDokladu registrovaly na EET, je nutné mít nastaven režim EET a pokladní zařízení. Toto nastavení provedete pomocí průvodce na záložce Nastavení - EET. Postup naleznete zde.

 

Záložka EET obsahuje čtyři podzáložky - Režim EET, Pokladní prodejní zařízení, Provozovny, Certifikáty.

Rozdělení záložky EET na podzáložky

Rozdělení záložky EET na podzáložky

Záložka Režim EET slouží k nastavení režimu, ve kterém budete evidovat tržby. Na záložkách Pokladní prodejní zařízení, Provozovna a Certifikáty najdete evidenci zadaných údajů. Údaje lze upravovat, nebo zadávat nové.

Seznam zaevidovaných účtenek v rámci EET najdete na záložce Finance - Komunikace EET.