EET

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

IK_skok_jinam Postup pro nastavení EET

IK_skok_jinam Nastavení dokladů na EET

IK_skok_jinam Propojení s Profi Účtenkou

IK_skok_jinam Obnovení certifikátu EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o transakcích odesílány na finanční správu podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

iDoklad registruje na EET:

IK_odrazka hotovostní úhrady (tj. způsob úhrady hotově a kartou) faktur, zálohových faktur a dobropisů, které mají v detailu zatržené pole EET,

IK_odrazka prodejky, v které mají v detailu zatržené pole EET,

IK_odrazka příjmové pokladní doklady neúhradové (nespárované s fakturami), které mají v detailu zatržené pole EET.

 

Aby se tržby v iDokladu registrovaly na EET, je nutné mít nastaven režim EET a pokladní prodejní zařízení na EET. Toto nastavení provedete v záložce Nastavení - EET. Postup naleznete zde.

 

Záložka EET obsahuje pět podzáložek - Režim EET, Pokladní prodejní zařízení, Provozovny, Certifikáty a Seznam komunikace s EET.

Rozdělení záložky EET na podzáložky

Rozdělení záložky EET na podzáložky

Záložka Režim EET slouží k nastavení režimu, ve kterém budete tržby evidovat a najdete zde také průvodce pro nastavení pokladního prodejního zařízení na EET.

Na záložkách Pokladní prodejní zařízení, Provozovna a Certifikáty naleznete evidenci zadaných údajů. Údaje lze upravovat, nebo zadávat nové. Na záložce Certifikáty najdete filtr pro zobrazení platných nebo již neplatných certifikátů.

V záložce Seznam komunikace s EET naleznete historii všech záznamů komunikace s EET. Najdete zde také tlačítko Odeslat nezpracované doklady na EET, kterým lze opětovně odeslat dosud nezaregistrované doklady na EET. Můžete použít filtr, kterým zobrazíte zpracované nebo nezpracované doklady, doklady podle data, podle zařízení, nebo podle typu (pokladní doklad, prodejka, běžná faktura, atd.).

IK_upozorneni Nepodaří-li se doklady odeslat do EET ihned po uložení, iDoklad je již znovu automaticky neodesílá. V takovém případě je nutné doklady odeslat ručně např. hromadně přes tlačítko Odeslat nezpracované doklady na EET v záložce Seznam komunikace s EET, nebo na každém dokladu zvlášť kliknutím na ikonu EET a tlačítko Registrovat v detailu dokladu.